УГОДА КОРИСТУВАЧА

м. Одеса           5 червня 2019 року                 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода користувача (далі - Угода) стосується магазину інтернет-сайту «MARTA natural cosmetics», адреса якого www.martacosmetics.com, і всіх інших сайтів, пов'язаних із www.martacosmetics.com.

1.2. Сайт Інтернет-магазину «MARTA natural cosmetics» (далі – Сайт) є власністю ФОП Васильченко Альона Валеріївна.

1.3. Дана УГода регулює відносини між Адміністрацією сайту «MARTA natural cosmetics» (далі – Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.

1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право у будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти Угоди без повідомлення Користувача. 

1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає розуміння і прийняття пунктів Угоди і змін, які можуть бути до неї внесені. 

1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку Угоди і наявності змін у ній.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Перераховані нижче терміни Угоди користувача мають наступне значення: 

2.1.1 «MARTA natural cosmetics» – Інтернет-магазин, розташований на доменній назві  www.martacosmetics.com, працює за допомогою Інтернет-ресурсу і сервісів, які цьому сприяють.

2.1.2. Інтернет-магазин – сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця та дозволяє обрати послугу і (або) замовити Товар. 

2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-магазину – співробітники, що уповноважені на управління Сайтом та діють від імені «MARTA natural cosmetics».

2.1.4. Користувач сайту Інтернет-магазину (далі Користувач) – особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

2.1.5. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі – Зміст) - результати інтелектуальної діяльності, що охороняють законом, включно тексти інформаційних, літературних творів, назви, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, графічні, текстові, фотографічні та інші елементи, а також інтерфейси користувача, візуальні інтерфейси, товарні знаки, логотипи, програми, бази даних, дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль, розташування Змісту, що входять у склад Сайту, і інші об'єкти інтелектуальної власності разом або окремо, що містяться на сайті Інтернет-магазину. 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом даної Угоди є надання Користувачу Інтернет-магазину доступу до Товарів на Сайті і послугам. 

3.1.1. Інтернет-магазин надає Користувачу наступні види послуг (сервісів):

•             доступ до електронного контенту з правом дивитися контент;

•             доступ до засобів пошуку і навігації Інтернет-магазину;

•             надання Користувачу можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій Користувачів, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину;

•             доступ до інформації про Товар і до інформації про придбання Товару;

•             інші види послуг (сервісів), що реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.

3.1.2. Під дією даної Угоди підпадають усі реально функціонуючі на даний момент сервіси і послуги Інтернет-магазину, а також їх модифікації і послуги, що надалі будуть з'являтися у Інтернет-магазині. 

3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безкоштовній основі.

3.3. Дана Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається дотичним до даної Угоди.  

3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами діючого законодавства України. 

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати його зміст. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту у випадку порушення Угоди Користувачем.

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Використовувати усі наявні послуги на Сайті, а також замовляти і купувати Товари, що є на Сайті.

4.2.23. Ставити будь-які питання, що стосуються послуг Інтернет-магазину за реквізитами, які знаходяться у розділі  «Контакти и доставка».

4.2.4. Користувтися Сайтом виключно у цілях і порядку, що передбачений Угодом і Законодавством України.

4.3. Користувач Сайту повинен:

4.3.1. Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та власників Сайту.

4.3.2. Не чинити дій, що можуть розглядатися як ті, що порушують роботу Сайту.

4.3.3. Не розповсюджувати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та неправдиву інформацію або шахрайські дії, а також інформацію про фізичних або юридичних осіб, що охороняється Законодавством України.

4.3.4. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність охорони Законодавства України щодо інформації.  

4.3.5. Не використовувати Сайт для розповсюдження інформації рекламного характеру, без згоди Адміністрації сайту.

4.3.6. Не використовувати сервіси сайту Інтернет-магазину з метою:

4.3.6. 1. загрузки контенту, що є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагандує насильсво, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, статевою, мовною, релігійною, соціальною особливістю, має недостовірні дані і (або) образи гідності окремих осіб або організацій.

4.3.6. 2. побуждення до здійснення протиправних дій, а також підтримку осіб, що порушують чинне Законодавство України.

4.3.6. 3. порушення прав неповнолітніх осіб і (або) зчинення їм шкоди у будь-якій формі.

4.3.6. 4. применшення прав меньшинств.

4.3.6. 5. видання себе за іншу людину или представника організації і (або) спільноти без достатніх на це прав, у тому числі за співробітників даного Інтернет-магазину.

4.3.6. 6. введення у оману відносно властивостей або характеристик будь-якого Товару із каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на сайті.

4.3.6. 7. некоректне порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, що ним не користувалися або користувалися, із засудженням даних осіб. 

4.4. Користувачу забороняється:

4.4.1. Використовувати будь-які програми, налаштування, алгоритми, методи, автоматичні налаштування і системи, еквівалентні ручні процеси доступу, копіювання, купівлі та відстежування Сайту даного Інтернет-магазину. 

4.4.2. Порушувати функціонування Сайту;

4.4.3. Намагатися обійти навігаційну систему Сайту для отримання або спроби отримання інформації, документів, правовласності будь-якими засобами, що спеціально не надаються сервісами даного Сайту;

4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, іншим системам або мережам, що відносяться до даного Сайту, послугам, товарам, що пропонуються на Сайті;

4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації Сайту або інших мереж, що стосуються Сайту.

4.4.5. Виконувати зворотній пошук, відстежувати або намагатися відстежувати інформацію про інших Користувачів Сайту.

4.4.6. Використовувати Сайт і його Зміст з метою, яка заборонена чинним Зконодавством України і порушує права власності Інтернет-магазину та інших осіб.

 

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

5.1. Сайт і Зміст, що входить у Сайт, є власністю Адміністрації Сайту.

5.2. Зміст не може бути скопійований, опублікований, переданий, розповсюджений у мережі інтернет без письмової згоди Адміністрації Сайту.

5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки і іншими правами, які пов'язані з інтелектуальною власністю і законодавством про недобросовісну конкуренцію.  

5.4. Купівля Товару, що пропонується на Сайті, може вимагати облікового запису Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності облікового запису, включаючи пароль.  

5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію Сайту у випадку несанкціонованого використання його облікового запису або пароля і при інших порушеннях безпеки.  

5.7. Адміністрація сайту має право у односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалась більше 12 місяців, та не повідомляти про це Користувача. 

5.7. Дана Угода розповсюджується на усі додаткові положення і умови купівлі Товарів і послуг, що надаються на Сайті.

5.8. Інформація, що розміщується на Сайті, не повинна трактуватися як зміна Дійсної Угоди.

5.9. Адміністрація сайту має право у будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни у кількість та перелік і описи Товарів, вартість, реалізацію та послуги, що надаються Інтернет-магазином.  

5.10. Документи, вказані у пунктах 5.10.1 - 5.10.4 даної Угоди регулюють і розповсюджуються на використання Користувачем Сайту. Наразі в Угоду включені такі документи:

5.10.1. Політика конфіденційності;

5.10.2. Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом;

5.10.3. Заявка на оформлення замовлення;

5.10.4. Пропозиції і зауваження.

5.11. Будь-який із документів в пункті 5.10. даної Угоди може підлягати оновленню. Зміни чинні тільки-но вони з'являються на Сайті.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Усі втрати, що Користувач може нанести у випадку навмисного або ненавмисного і з необережності порушення дії Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією Сайту не оплачуються.

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки і збої в процесі створення операції, що виникли внаслідок несправностей: телекомунікаційних, мережевих, електричних, комп'ютерних та інших.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і затримки у ї роботі.

6.2.3. Функціонування Сайту у випадку, якщо Користувач не має справних технічних засобів використання Сайту. 

7. ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА

7.1. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про користувача, якщо він вчинив або вчиняє протиправні дії, у разі скарги на неправомірне використання Сайту або порушення системи ідентифікації, а також при втручанні у конфіденційну інформацію інших користувачів.  

7.2. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про користувача, якщо він вчиняє протиправні дії та загрожує безпеці фірми натуральної косметики MARTA та її Адміністрації і Користувачів.

7.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача у разі якщо цього потребує Законодавство. 

7.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача заблокувати або обмежити доступ до Сайту, якщо користувач порушує Угоду і її пункти, а також у випадку несправності Сайту і його закриття.  

7.5. Адміністрація сайта не несе відповідальності перед Користувачем і третіми особами за порушення Користувачем даної Угоди та правил використання Сайту.  

8. ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

8.1. У випадку виникнення конфліктів між Сторонами даної Угоди обов'язковою умовою для звернення у суд є попередня претензія - писббмова пропозиція про добровільне врегулювання конфлікту.  

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з моменту її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду. 

8.3. Якщо неможливо владнати конфлікт у добровільному порядку, будь-яка сторона Конфлікту має право звернутися у суд для захисту своїх прав згідно діючого Законодавства України. 

8.4. Будь-яка судова заява щодо використання Сайту повинна бути виставлена протягом 3 днів після виникнення основ для її надання, за виключенням порушення авторських прав на матеріали Сайту. При порушенні цього пункту проводиться робота із з'ясуванням давності термінів порушення. 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту не приймає будь-які пропозиції від Користувача про зміни у роботі Сайту і зміни даної Угоди.  

9.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть використовуватися Адміністрацією без обмежень.